Lottie animace a gify

Lottie animace jsou nepostradatelnou součástí moderních webových stránek. Mezi jejich hlavní výhody patří ostré zobrazení při jakémkoli zvětšení a malá velikost souboru, která neovlivní rychlost načítání stránek. Designově je možné Lottie animace sladit s Vaší firemní identitou.

Tvorba Lottie animací má mnoho omezení. Vzhledem k hluboké znalosti všech součástí, které lze při tvorbě využít a které nikoli, jsem vyvinul vlastní propracované pracovní postupy, díky kterým dokážu obejít mnohá omezení a připravit pro Vás výsledek, který nikde jinde neuvidíte.

Kromě Lottie animací tvořím také gify a krátká background videa, protože všechna řešení mají své vlastní výhody. Rád v těchto formátech pro Vaši firmu připravím animace, které zaujmou. Na krátké představení Lottie animací se můžete podívat např. v tomto videu. Nechte se inspirovat návrhy zajímavých animací pro své webové stránky, které lze samozřejmě využít i při tvorbě běžných videí.

Lottie animace, gify a background videa Vám dodám v nejmenší možné velikosti při zachování kvality zobrazení. Rád Vám také poradím, jak lze Lottie animace vložit i na Vaše webové stránky.

I přes malou velikost ve srovnání s ostatními možnostmi, je vhodné mít na webové stránce pouze rozumný počet Lottie animací. Pro prezentování všech připravených možností na této stránce byla zvolena forma background videí. V případě zájmu o ukázku funkčnosti jakékoli Lottie animace naživo online mne prosím kontaktujte!

Morfování

VS161LO

Systém morfování je připravený pro přeměnu 2 a více grafik mezi sebou, a to pomocí změny pozic tvarů, které je tvoří. Morfování může probíhat mezi texty, ale i jakýmikoli dalšími grafikami, které mohou být rozeznatelně zobrazeny pomocí jednobarevných tvarů. Tvary mohou být čtverec, kruh nebo i složitější vektorové obrazce. Systém je připravený pro různé alternativy, s volbou mnoha nastavení, umožňující dosahovat jedinečných výsledků. Systém využívá 3 propracovaných technik:

Ukázky různých velikostí tvarů a mezer mezi nimi:
4px/1px (194 tvarů), 6px/1px (104 tvarů), 8px/3px (49 tvarů)

1. Přeměna grafiky na tvary

Pozice tvarů mohou být získány různými technikami v Adobe Illustratoru (návod si můžete prohlédnout zde) nebo spočítány přímo v After Effects. Metoda v Adobe Illustratoru je náročnější na přípravu, ale skýtá možnost manuálního doladění designu výsledného grafického podkladu. V současné době pracuji na scriptu, který umožní rychlejší dosažení výsledků.

Výpočet přímo v After Effects byl náročnější na přípravu, ale je rychlejší. Plná automatizace neumožňuje jakékoli manuálního doladění, ale jsou možné volby velikosti tvaru a velikosti mezer mezi tvary.

Srovnání původní grafiky, přeměněné grafiky na tvary (194 tvarů) a přepočítané pro menší počet tvarů (52 tvarů)

2. Přepočet pro snížení počtu tvarů

U Lottie animací hraje velikost souboru významnou roli, proto jsem nově vyvinul i způsob výpočtu, který dokáže zkombinovat tvary více velikostí a tím snížit celkový počet tvarů pro každou grafiku. Grafika přitom zůstane stále dobře rozeznatelná. Výpočet dokáže také automaticky reagovat na plochy s různou barvou. Možnosti přepočtu jsou následující:

 • přepočet je možné využít u všech nebo jen u vybraných morfovaných grafik
 • u každé je možné si zvolit různou min. velikost tvaru
 • u každé je možné nastavit max. velikost tvaru, jednotně nebo různě až pro 6 druhů ploch (dle barvy). Protože každý tvar může mít jen barvu (nikoli barevný přechod), tak je toto nastavení výhodné při rozložení na tvary grafiky s různými stupni detailnosti, např. nakreslený obličej, kde je potřeba ponechat detaily v oblasti očí, nebo firemní logo
Ukázka grafiky s 2 barevnými plochami po přepočtu na menší počet tvarů (se zachováním detailů)

3. Nastavení morfování

U samotného morfování je možné si zvolit z mnoha možností:

 • směry prolnutí
 • samplování a přiřazení barev
 • doby trvání

3a. Směry prolnutí

Základní volbou je, zdali všechny prolnutí mezi grafikami budou probíhat ve stejném směru. Další volbou si můžete vybrat, zdali při konkrétním prolnutí mezi 2 grafikami začne odběh z 1.grafiky ve stejném směru jako náběh 2.grafiky. Tato volba je především výhodná, když máte např. 1.grafiku umístěnou nad druhou a chcete, aby odběh z 1.grafiky začal zespoda a náběh na 2.grafiku shora. Připravené směry prolnutí jsou následující:

 • zleva doprava
 • zprava doleva
 • shora dolů
 • zdola nahoru
 • ze středu (nebo jiného zvoleného bodu)
 • do středu (nebo jiného zvoleného bodu)

3b. Samplování a přiřazení barev

Pro nejmenší velikost Lottie jsou připraveny tyto možnosti:

 • každá morfovaná grafika obarvená svou jednotně zvolenou barvou
 • přiřazení pouze 1.grafice 6 různých barev, buď nasamplovaných dle vstupní grafiky nebo přiřazených dle pozice na ose X, Y nebo dle vzdálenosti od středu
 • kombinace 2/2 nebo 3/3 barev u prvních 2 grafik nebo 2/2/2 u prvních 3 grafik. V tomto případě je tedy třeba, aby vstupní grafiky obsahovaly tyto počty barev

Způsoby přiřazení barev mohou být také následující:

 • dle vstupní mnohobarevné grafiky
 • přesně dle barevného přechodu (lineárního nebo radiálního)

3c. Doby trvání

Volby časů ovlivňují celkovou dynamiku Lottie animace (ale nikoli velikost souboru). Lze si zvolit:

 • trvání náběhu tvarů, tj. za jak dlouho najdou postupně všechny tvary své nové pozice
 • trvání animace každého tvaru, tj. jak dlouho mu zabere od startu jeho náběhu nalezení nové pozice
 • trvání zobrazení každé grafiky bez animace
 • trvání odběhu tvarů, tj. za jak dlouho postupně všechny tvary opustí své pozice

Všechny změny jsou provedeny nelineárně.

 • přiřazení pouze 1.grafice 6 různých barev, buď nasamplovaných dle vstupní grafiky nebo přiřazených dle pozice na ose X, Y nebo dle vzdálenosti od středu
 • kombinace 2/2 nebo 3/3 barev u prvních 2 grafik nebo 2/2/2 u prvních 3 grafik. V tomto případě je tedy třeba, aby vstupní grafiky obsahovaly tyto počty barev

Způsoby přiřazení barev mohou být také následující:

 • dle vstupní mnohobarevné grafiky
 • přesně dle barevného přechodu (lineárního nebo radiálního)
Ukázka morfování s následujícími nastaveními:
Doba zobrazení grafiky: A=1s, B=2s;
2x rychlejší náběh z grafiky A na B než z B na A;
Odlišné směry přechodu z A na B a z B na A

Lottie animace připravená systémem morfování tvarů vždy zaujme a i díky jediné takové Lottie animaci se váš web stane nápaditým a zapamatovatelným. Na míru vytvořenou Lottie animaci si můžete prohlédnout na webu společnosti MESSAG s.r.o.

Přehrát Lottie animaci Skrýt
informace
Zobrazit
informace

Ukázka rozdělení jednotlivých textů na nejmenší možný počet tvarů. Každý text má svou barvu, ale barva může být identická pro všechny texty.

Směr náběhu zleva doprava, tvary jsou kruhy, 9s smyčka.

Velikost Lottie je 182 kB.

Přehrát Lottie animaci Skrýt
informace
Zobrazit
informace

Ukázka rozdělení jednotlivých textů na nejmenší možný počet tvarů. Každý text má svou barvu, ale barva může být identická pro všechny texty.

Směr náběhu zprava doleva, tvary jsou čtverce, 9s smyčka.

Velikost Lottie je 182 kB.

Přehrát Lottie animaci Skrýt
informace
Zobrazit
informace

Ukázka rozdělení jednotlivých textů na nejmenší možný počet tvarů. Každý text má svou barvu, ale barva může být identická pro všechny texty.

Směr náběhu shora dolů, tvary jsou kruhy, 9s smyčka.

Velikost Lottie je 182 kB.

Přehrát Lottie animaci Skrýt
informace
Zobrazit
informace

Ukázka rozdělení jednotlivých textů na nejmenší možný počet tvarů. Každý text má svou barvu, ale barva může být identická pro všechny texty.

Směr náběhu zdola nahoru, tvary jsou čtverce, 9s smyčka.

Velikost Lottie je 182 kB.

Přehrát Lottie animaci Skrýt
informace
Zobrazit
informace

Ukázka rozdělení jednotlivých textů na nejmenší možný počet tvarů. Každý text má svou barvu, ale barva může být identická pro všechny texty.

Směr náběhu ze středu, tvary jsou čtverce, 9s smyčka.

Velikost Lottie je 182 kB.

Přehrát Lottie animaci Skrýt
informace
Zobrazit
informace

Ukázka rozdělení jednotlivých textů na nejmenší možný počet tvarů. Ukázka identické barvy pro všechny texty a náběhu bez rotace a odsazení.

Směr náběhu zleva, tvary jsou čtverce, 15s smyčka.

Velikost Lottie je 395 kB.

Přehrát Lottie animaci Skrýt
informace
Zobrazit
informace

Ukázka rozdělení jednotlivých textů na nejmenší možný počet tvarů. Každý text má svou barvu. Ukázka náběhu bez rotace a odsazení.

Směr náběhu zleva, tvary jsou čtverce, 15s smyčka.

Velikost Lottie je 395 kB.

Přehrát Lottie animaci Skrýt
informace
Zobrazit
informace

Ukázka rozdělení jednotlivých textů na nejmenší možný počet tvarů. Každý text má svou barvu. Ukázka náběhu s rotací a odsazením.

Směr náběhu zleva, tvary jsou kruhy, 15s smyčka.

Velikost Lottie je 395 kB.

Ukázky fungování systému a možností přizpůsobení naleznete také v tomto videu:

Nakrájená grafika

VS001IN

U Lottie animací mohou být nastaveny interakce tak, aby k jejich přehrání došlo po najetí myší. Proto je možné je připravovat přímo pro tento druh interakcí. Skvělou možností zajímavé Lottie animace je nakrájený grafický efekt VS001IN. Může být aplikován na jakoukoli vektorovou grafiku, rozkrájení může být méně či více detailní, ve zvoleném úhlu a při přehrání Lottie animace může dojít i ke změně barvy, kdy na začátku je grafika celistvá a 1barevná a poté se změní pozice jednotlivých prvků i jejich barva.

Nakrájený grafický efekt může mít mnoho podob a další jeho varianty si můžete prohlédnout na webu WEB147.CZ.

Lottie animace v ukázce níže obsahuje 287 tvarů a má velikost 446 kB.

Glitch

VS155LO

Glitch je velice populární a poutavý efekt, který standardně není příliš složitý na přípravu. Vzhledem k tomu, že ale v Lottie animacích jej není možné dosáhnout pomocí efektů, tak jej pravděpodobně téměř nikde na webových stránkách v podobě Lottie animací nenaleznete.

Připravil jsem řešení, kterým lze tohoto efektu dosáhnout i pro Lottie animace. Jakoukoli vektorovou grafiku mohu roztříštit do desítek či stovek jednotlivých tvarů, které jsou následně samostatně animovány. Můžete tedy pro své webové stránky získat zcela jedinečný a efektní grafický prvek.

Můžete si objednat přípravu glitch efektu aplikovaného na svůj text v jakémkoli fontu či jakoukoli dodanou vektorovou grafiku. Jen je třeba, aby se jednalo vždy o 1barevnou výplň a nikoli barevný přechod.

Roztříštění může být více či méně detailní dle vašich požadavků. Čím je detailnější, tím je větší výsledná velikost JSON souboru. Různé úrovně detailnosti si můžete prohlédnout v příkladech níže. Existují 2 základní podoby provedení - bez a s animovanou průhledností u všech tvarů. V případě bez ní lze počítat s velikostí výsledného souboru cca 3,40 kB/tvar. V případě s ní je to cca 4,67 kB/tvar.

Ukázka na textu GLITCH. Grafika je rozdělena do 238 tvarů, každý s náhodným výběrem ze 6 barev a glitch efekt je vč. náhodné průhlednosti jednotlivých tvarů.
VS155LOd1v1
Ukázka na textu GLITCH. Grafika je rozdělena do 136 tvarů, každý s náhodným výběrem ze 6 barev a glitch efekt je vč. náhodné průhlednosti jednotlivých tvarů.
VS155LOd1v3
Ukázka na textu SALE. Grafika je rozdělena do 134 tvarů, každý s náhodným výběrem ze 6 barev a glitch efekt je vč. náhodné průhlednosti jednotlivých tvarů.
VS155LOd2v1
Ukázka na textu SALE. Grafika je rozdělena do 134 tvarů, všechny ve stejné barvě a glitch efekt je vč. náhodné průhlednosti jednotlivých tvarů.
VS155LOd23v2

Líc a rub

VS156LO

VS156LO je systém připravený pro zobrazování 2 a více grafik na opačných stranách mnoha dílů. Oboustranné vrstvy v běžných animacích standardně není složité připravit. V případě Lottie jsem ale musel připravit zcela odlišný způsob, díky kterému je zobrazování na webech možné.

Zobrazovanými designy mohou být nejen texty a vektorové grafiky, ale také fotografie! V současné době je možné využít např. formát souboru fotografií WebP, který umožňuje dosáhnout vyšší úrovně komprimace při zachování kvality fotky. V případě zájmu o využití tohoto systému s fotkami je vhodné dodat fotky v max. rozlišení, které využijete. Soubor JSON je následně exportován s vloženými dodanými fotografiemi bez jejich změny. Tímto způsobem lze zrychlit přípravu Lottie.

V ukázkách níže si můžete prohlédnout již připravené animace (a další se připravují). Jedná se o různé poměry stran dle počtu dílů (5:5, 6:4, 8:4, 10:3, 15:2) a animaci s nestejnými 49 díly. Změna mezi grafikou přední a zadní strany probíhá pomocí rotace, která může probíhat na ose X, ose Y nebo na obou osách současně. Způsob postupného náběhu dílů může být nastaven jakkoli. Stejně tak může být nastavena různá doba zobrazení.

Systém může být použit pro efektní střídání 2 a více grafik nebo pro náběh jedné grafiky, která následně zůstane zobrazena nebo se může jednat o postupné zmizení dílů zobrazené grafiky, které odhalí obsah umístěný pod ní. I díky jediné takové Lottie animaci se váš web stane nápaditým a zapamatovatelným.

Ukázka rozdělení na 49 nestejných dílů. Rotuje současně osa X i Y. Všechny díly nabíhají postupně.
VS156LOd2v1a
Ukázka rozdělení na 49 nestejných dílů. Rotuje současně osa X i Y, a to vždy 3x. Všechny díly nabíhají postupně.
VS156LOd2v1b
Ukázka rozdělení na 49 nestejných dílů. Rotuje osa Y. Všechny díly nabíhají postupně.
VS156LOd2v1c
Ukázka "d3" = rozdělení pouze v 1 směru - horizontálním nebo vertikálním. "v3" značí poměr stran 3:2. V této ukázce jde o rozdělení na 15 dílů. Rotuje pouze 1 osa. Všechny díly začínají vždy nabíhat současně, ale doběhnou postupně. Tato základní varianta je vhodná pro prvky střední velikosti.
VS156LOd3v4b

Další ukázky Lottie animací

Prezentované ukázky Lottie animací jsou polotovary, které je možné vždy dopracovat do designu na míru pro vaše webové stránky. Mohou tak být vytvořeny z vybraného fontu, s vybranými barvami, doplněny logem firmy, jejich jednotlivé prvky mohou být nahrazeny jinými atp.

Je vždy také dobré si předem určit, zdali animace poběží v opakující se smyčce nebo budou spouštěny po najetí myši, kliknutím na nějaký prvek na stránce či při otevření webové stránky nebo po jejím načtení a dle toho bude Lottie animace připravena.

Texty nebo jakékoli jiné prvky se nejprve ze středu rozmístí na kružnici a následně se pohnou do finálního umístění.
Náběh může být jednotný nebo postupný.
VS110LOd1v1
Texty nebo jakékoli jiné prvky se nejprve ze středu rozmístí na kružnici a následně se pohnou do finálního umístění.
Náběh může být jednotný nebo postupný.
VS110LOd1v2
Texty nebo jakékoli jiné prvky se nejprve ze středu rozmístí na otevřenou cestu a následně se pohnou do finálního umístění.
Otevřená cesta může může mít jakýkoli tvar.
Náběh může být jednotný nebo postupný.
VS110LOd3v1
Texty nebo jakékoli jiné prvky se nejprve ze středu rozmístí na otevřenou cestu a následně se pohnou do finálního umístění.
Otevřená cesta může může mít jakýkoli tvar..
Náběh může být jednotný nebo postupný.
VS110LOd3v2
Texty nebo jakékoli jiné prvky se nejprve ze středu rozmístí na uzavřenou cestu a následně se pohnou do finálního umístění. Uzavřená cesta může může mít jakýkoli tvar, např. výrazného loga. Texty nebo nebo jakékoli jiné prvky mohou být natočeny v úhlu 0 nebo směrem ke středu cesty.
Náběh může být jednotný nebo postupný.
VS110LOd4v1
Postupné naběhnutí celkového obrazu po jeho částech. Může tak být zobrazen např. technický výkres, poskládána vektorová kresba nebo i rozřezaný obrázek.
Naběhnutí může být odshora dolů nebo zcela náhodné, záleží na podkladech nebo přípravě podkladů na míru.
VS109LOd2v1
Ukázka loaderu, tj. animace zobrazené při čekání na načtení webové stránky.
Kulečníkové koule mohou být nahrazeny např. míči, logem v kruhu nebo jakýmikoli jinými prvky.
VS113LOd1v1
Ukázka jednoduché animace, které je možné dosáhnout mnoha způsoby. Výhoda jejího provedení pomocí Lottie animace je v možnosti odhalení loga ve velké velikosti.
Odhalení může proběhnout v jakémkoli úhlu.
VS142LOd1v1

Postup objednání Lottie animací a gifů

OBJEDNÁVEJTE ZDE
Kliknutím na “Přijmout všechny cookies” souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našeho marketingového úsilí.
Správa předvoleb cookies