Video z fotek

VS117SS

Variabilní systém pro tvorbu video slideshow s volbou způsobu zobrazení každé fotky

Objednejte si nejlevnější zpracování videa ze svých vlastních vybraných fotografií v nabídce! Např. 3minutovou animaci v Základní variantě s hudbou můžete získat již za 1100 Kč!

Přestože jde o nejlevnější variantu, tak se jedná o variabilní video slideshow. To znamená, že máte možnost ovlivnit celkový výsledek pomocí mnoha nastavení dle svých preferencí. Nejvýraznějšími ovlivnitelnými nastaveními jsou v případě této slideshow možnosti vybrat si ve všech variantách animaci přiblížení pro všechny fotografie a zvolit si délku zobrazení fotografie. Tato slideshow je tedy připravena tak, že se přizpůsobí vašim požadavkům a nikoli naopak, jak bývá běžné.

Ale přestože je možné si nechat přizpůsobit velké množství vlastností slideshow přesně na míru, máte možnost získat výsledek ve zvoleném video formátu za nejnižší cenu. Seznamte se se základními vlastnostmi slideshow, možnostmi přizpůsobení a především, jak jednoduše si můžete zpracování slideshow objednat.

Mimořádné vlastnosti této slideshow

Designy provedení

Technické provedení hlavních charakteristik slideshow a nabídka variant jsou společné pro všechny designy. Zde jsou krátké popisy nejvýznamnějších prvků v jednotlivých designech, ale vše můžete nejlépe porovnat vizuálně, když si prohlédnete ukázky slideshow.

Design 1
Přechody jsou provedeny jako "bezešvé" a úhly se střídají ve 2 směrech. V přechodech jsou použity barevné efekty, odlišné pro liché a sudé přechody. Titulky jsou připraveny s drobnou animací, jsou odhaleny a zakryty kruhovou maskou a střídají se 2 barvy pozadí.
Design 2
Video přechody jsou připraveny zcela unikátní technikou, která umožní ovlivnit postupně deformaci u každé svislé masky zvlášť a současně jsou tyto masky využity pro postupné odhalení dalšího snímku. Počet masek je zvolen náhodně pro každý přechod z rozmezí 6-50. Titulky jsou připraveny více technologicky s drobnou animací v rozmezí 3-4s od začátku zobrazení snímku.
Design 3
Design 3 je připravený v první řadě pro firemní video prezentace, protože fotografie se mezi sebou mění propracovanými video přechody (podrobnosti o video přechodu VS167TR naleznete zde), během nichž je zobrazeno několik instancí loga (nebo avataru). Přechod se tak stává významnější součástí slideshow a je možné mu věnovat více času. Titulky jsou decentní, ovšem se zajímavým náběhem i odběhem.
Design 4
Design 4 využívá stejný systém video přechodů jako design 3 (podrobnosti o video přechodu VS167TR naleznete zde). Po cestách mezi obdélníky odkrývající nový snímek ale neputují loga, ale šipky.

Ukázky slideshow

Vybrané pozice a přiblížení

Pro animaci fotografií v Základní a Standardní variantě jsou připraveny níže zobrazené pozice a přiblížení. Tyto pozice a zoomy jsou zkombinovány v rámci připravených přednastavení animací níže. Díky tomu můžete sestavit svou objednávku co nejsnadněji.

Pozice v rámci zoomu 1x se týkají pouze fotografií vyšších než ve formátu 16:9, který je minimální podmínkou pro dodané fotografie. Jedná se tak především o fotografie ve standardním formátu 3:2. Při zoomu 1,33x je odsazení od okraje fotografie 5% a při zoomu 2x je to 15%.

V Komplexní variantě si lze pro každou pozici vybrat zoom 1x, 1,2x, 1,33x, 1,5x a 2x a lze si vždy zvolit i odsazení od okraje fotografie, které musí být 0% pro zoom 1x a 1,2x, 0 nebo 5% pro zoom 1,33x, 0, 5 nebo 10% pro zoom 1,5x a 0, 5, 10 nebo 15% pro zoom 2x.

Pozice a přiblížení pro horizontální a vertikální video:

Zoom 1x (top)
Zoom 1x (center)
Zoom 1x (bottom)
Zoom 1,33x H1V1
Zoom 1,33x H2V1
Zoom 1,33x H3V1
Zoom 1,33x H1V2
Zoom 1,33x H2V2
Zoom 1,33x H3V2
Zoom 1,33x H1V3
Zoom 1,33x H2V3
Zoom 1,33x H3V3
Zoom 2x H1V1
Zoom 2x H2V1
Zoom 2x H3V1
Zoom 2x H1V2
Zoom 2x H2V2
Zoom 2x H3V2
Zoom 2x H1V3
Zoom 2x H2V3
Zoom 2x H3V3
Zoom 1x (left)
Zoom 1x (center)
Zoom 1x (right)
Zoom 1,33x H1V1
Zoom 1,33x H2V1
Zoom 1,33x H3V1
Zoom 1,33x H1V2
Zoom 1,33x H2V2
Zoom 1,33x H3V2
Zoom 1,33x H1V3
Zoom 1,33x H2V3
Zoom 1,33x H3V3
Zoom 2x H1V1
Zoom 2x H2V1
Zoom 2x H3V1
Zoom 2x H1V2
Zoom 2x H2V2
Zoom 2x H3V2
Zoom 2x H1V3
Zoom 2x H2V3
Zoom 2x H3V3

Připravená přednastavení animací / animace na míru

Ve všech variantách si můžete pro každou fotografii vybrat animaci z připravených přednastavení. V Komplexní variantě si můžete dokonce zvolit všechny parametry jednotlivě a vytvořit si animaci zcela na míru pro každou fotografii.

Náběh i odběh každé fotografie trvá 1s. Sami si volíte čas zobrazení. V Základní a Standardní variantě je jednotný pro všechny fotografie, v Komplexní variantě si můžete zvolit čas zobrazení pro každou fotografii zvlášť. Např. při čase zobrazení 8s tak animace probíhá 6s. V takovém případě uvádíte při objednání pouze jedno číslo přednastavení.

V Základní a Standardní variantě si můžete vybrat z přednastavení, v rámci kterých probíhá animace ze startovní pozice a zoomu do finální pozice a zoomu.

V Komplexní variantě si můžete nastavit až 3 změny pozice a jejich trvání. Např., první animace změní startovní pozici, zoom a odsazení od okraje fotografie na druhou pozici, zoom a odsazení od okraje fotografie za 40% času animace (při čase zobrazení 8s se jedná o 2,4s), následně se během 20% času animace (tj. při čase zobrazení 8s se jedná o 1,2s) posune na třetí pozici, zoom a odsazení od okraje fotografie a nakonec se změní do finální pozice, zoomu a odsazení od okraje fotografie během zbývajících 40% času animace.

V Základní a Standardní variantě máte na výběr z 38 přednastavení (1.-38. pro horizontální video a 3.-40. pro vertikální video):

Animace při zoomu 1x (pro formát vyšší než 16:9):
Číslo
Pozice 1
Zoom 1
Pozice 2
Zoom 2
1.
Top
1x
Bottom
1x
2.
Bottom
1x
Top
1x
Animace 1 a 2 jsou určené pouze pro horizontální video
Animace ze zoomu 1x na zoom 1,33x:
Číslo
Pozice 1
Zoom 1
Pozice 2
Zoom 2
3.
H2V2
1x
H1V1
1,33x
4.
H2V2
1x
H2V1
1,33x
5.
H2V2
1x
H3V1
1,33x
6.
H2V2
1x
H1V2
1,33x
7.
H2V2
1x
H2V2
1,33x
8.
H2V2
1x
H3V2
1,33x
9.
H2V2
1x
H1V3
1,33x
10.
H2V2
1x
H2V3
1,33x
11.
H2V2
1x
H3V3
1,33x
Animace ze zoomu 1x na zoom 2x:
Číslo
Pozice 1
Zoom 1
Pozice 2
Zoom 2
12.
H2V2
1x
H1V1
2x
13.
H2V2
1x
H2V1
2x
14.
H2V2
1x
H3V1
2x
15.
H2V2
1x
H1V2
2x
16.
H2V2
1x
H2V2
2x
17.
H2V2
1x
H3V2
2x
18.
H2V2
1x
H1V3
2x
19.
H2V2
1x
H2V3
2x
20.
H2V2
1x
H3V3
2x
Animace ze zoomu 1,33x na zoom 1x:
Číslo
Pozice 1
Zoom 1
Pozice 2
Zoom 2
21.
H1V1
1,33x
H2V2
1x
22.
H2V1
1,33x
H2V2
1x
23.
H3V1
1,33x
H2V2
1x
24.
H1V2
1,33x
H2V2
1x
25.
H2V2
1,33x
H2V2
1x
26.
H3V2
1,33x
H2V2
1x
27.
H1V3
1,33x
H2V2
1x
28.
H2V3
1,33x
H2V2
1x
29.
H3V3
1,33x
H2V2
1x
Animace ze zoomu 2x na zoom 1x:
Číslo
Pozice 1
Zoom 1
Pozice 2
Zoom 2
30.
H1V1
2x
H2V2
1x
31.
H2V1
2x
H2V2
1x
32.
H3V1
2x
H2V2
1x
33.
H1V2
2x
H2V2
1x
34.
H2V2
2x
H2V2
1x
35.
H3V2
2x
H2V2
1x
36.
H1V3
2x
H2V2
1x
37.
H2V3
2x
H2V2
1x
38.
H3V3
2x
H2V2
1x
Animace při zoomu 1x (pro formát vyšší než 16:9):
Číslo
Pozice 1
Zoom 1
Pozice 2
Zoom 2
39.
Left
1x
Right
1x
40.
Right
1x
Left
1x
Animace 39 a 40 jsou určené pouze pro vertikální video

Nabídka pozic pro umístění titulků

V případě Standardní a Komplexní varianty můžete přidat ke každé fotografii titulek, který může být max. 3řádkový. Obsah je třeba zvolit dle času zobrazení fotografie, aby bylo možné titulek přečíst celý.

Lze si zvolit umístění z 9 pozic, ale je doporučeno především 7 zobrazených níže.

Pozice pro titulky v horizontálním videu
Pozice pro titulky ve vertikálním videu

Možnosti přizpůsobení slideshow

Můžete si přizpůsobit a zvolit následující vlastnosti slideshow (zadáním v objednávkovém PDF):

Přesné nastavení celkové doby trvání

Využijte unikátní možnost zvolit si přesně celkovou dobu trvání slideshow!!!

Ideální řešení, kdykoli potřebujete využít přesně stanovený čas. Např. pro vložení do dalšího videa či pro hudbu přesně po celou dobu trvání slideshow!!!

Nejedná se o úpravu zrychlením či zpomalením, ale o přesnou relativní změnu doby trvání všech bloků (nastavení časů pro jednotlivé bloky je i v tomto případě zásadní) vůči stanovené celkové době trvání slideshow.

Vhodné pro finální doladění, např. pro změnu z 2:50:00 na 2:47:13.

Objednávka slideshow

Vyberte si variantu pro objednání z následující nabídky:

Základní varianta

Animace fotografií:
výběr z přednastavení pro každou fotografii zvlášť
Jednotný/unikátní čas zobrazení každé fotky:
jednotný pro všechny fotky
Titulky u každé fotky:
bez titulků
Rozlišení:
Full HD
Komerční licence:
ne
Cena:
5 Kč/sekunda

Standardní varianta

Animace fotografií:
výběr z přednastavení pro každou fotografii zvlášť
Jednotný/unikátní čas zobrazení každé fotky:
jednotný pro všechny fotky
Titulky u každé fotky:
ano
Rozlišení:
4K i Full HD
Komerční licence:
ano
Cena:
7 Kč/sekunda

Komplexní varianta

Animace fotografií:
na míru pro každou fotografii zvlášť, s až 3 změnami pozic u stejné fotografie
Jednotný/unikátní čas zobrazení každé fotky:
unikátní pro každou fotku, i pro každou změnu pozice
Titulky u každé fotky:
ano
Rozlišení:
4K i Full HD
Komerční licence:
ano
Cena:
14 Kč/sekunda

Hudba

Mám k dispozici stovky songů bez licenčních poplatků. Další možností je dokoupit zpoplatněný zvuk bez licenčních poplatků (ceny se pohybují od cca 19 USD/projekt).
Doplnění zvukem s licenčními poplatky vzhledem k extrémně vysokým nákladům nenabízím.
Všechny 3 varianty mohou být připraveny s hudbou. Po specifikaci vašich požadavků v objednávkovém PDF vám rád zašlu návrhy odpovídající délce slideshow.
Vložení zvolené nebo zakoupené hudby:
200 Kč
Mix více songů dohromady:
cenu nabídnu

Postup objednání slideshow

STÁHNĚTE SI OBJEDNÁVKOVÝ PDF FORMULÁŘ ZDE.

Ukázky všech 38 přednastavení animací fotografií pro horizontální formát videa aplikovaných na nejkratší možný čas zobrazení fotografie bez titulků (tj. 6s) naleznete v tomto videu:

OBJEDNÁVEJTE ZDE

Ukázky realizovaných projektů

Kliknutím na “Přijmout všechny cookies” souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našeho marketingového úsilí.
Správa předvoleb cookies